Gudstjenester

September - Oktober

Søndag 25. september

18. søndag efter trinitatis

Vetterslev 10.30 Grete Gellert

Kirkekaffe


Søndag 2. oktober

19. søndag efter trinitatis

Høm 09.00

Vetterslev 11.00 Bente Lybecker

Kirkevandring fra Høm kirke

til Vetterslev kirke


Torsdag 6. oktober

Vetterslev 19.00 Bente Lybecker

Aftengudstjeneste

Kristuskransen


Søndag 9. oktober

20. søndag efter trinitatis

Ingen gudstjenester
Særlige arrangementer

Kirkekaffe

 

Kirkekaffen er godt i gang. Det er rigtig hyggeligt at have en stund sammen efter gudstjenesten til at snakke sammen inden søndagen går videre med alverdens gøremål. Vi søger stadig frivillige, der har lyst til at stå for at lave kaffe. Det fremgår af gudstjenestelisten, på hvilke søndage der er kirke-kaffe, så hvis I måtte have lyst, så ring endelig til menighedsrådsmedlem Jan Koue Larsen på tlf. 22 30 30 11, og meld jer til.

 Høstgudstjenester

Høstgudstjenester i Vetterslev og Høm Kirke

I Vetterslev og Høm Kirke takker vi traditionen tro Gud for høsten ved vores høstgudstjenester på følgende søndage.

Høm Kirke den 18. september kl 10.30 med efterfølgende forfriskning i våbenhuset

Vetterslev Kirke den 16. oktober kl. 10.30 med efterfølgende traktement i Laden.Aftengudstjeneste

Torsdag den 6. oktober kl. 19.00: Aftengudstjeneste i Vetterslev Kirke - Kristuskransen

Kristuskransen er en populær bedekrans, der er opfundet af den svenske biskop emeritus Martin Lönnebo. Ved aftengudstjenesten den 6. oktober kl. 19 i Vetterslev kirke leder Kristuskransen og dens temaer os gennem gudstjenesten.

Hvis du allerede har en Kristuskrans, så tag den med til gudstjenesten. Hvis ikke du har nogen, får du en Kristuskrans ved gudstjenesten.Menighedsrådvalg

INDLEVERING AF KANDIDATLISTER

Kandidatlister kan tidligst indleveres tirsdag 20. september 2016 kl. 19.00 og skal være indleveret senest tirsdag 27. september kl. 19.00 på én af nedenstående adresser:

Arne Jensen

Ditlevshøj 52

Høm

4100 Ringsted

 

Poul O. Nielsen

Susåvej 47

Vetterslev

4100 Ringsted