Gudstjenester

September
Torsdag 1. september

Aftengudstjeneste

Høm 19.00 Bente Lybecker


Søndag 4. september

15. søndag efter trinitatis

Ingen gudstjenester


Søndag 11. september

16. søndag efter trinitatis

Vetterslev 09.00 Lisbeth Lundbech


Lørdag 17. september

Dåbsgudstjeneste

Høm 11.00 Bente Lybecker


Søndag 18. september

17. søndag efter trinitatis

Høstgudstjeneste

Høm 10.30 Bente Lybecker


Søndag 25. september

18. søndag efter trinitatis

Vetterslev 10.30 Grete Gellert

Kirkekaffe
Særlige arrangementer

Kirkekaffe

 

Kirkekaffen er godt i gang. Det er rigtig hyggeligt at have en stund sammen efter gudstjenesten til at snakke sammen inden søndagen går videre med alverdens gøremål. Vi søger stadig frivillige, der har lyst til at stå for at lave kaffe. Det fremgår af gudstjenestelisten, på hvilke søndage der er kirke-kaffe, så hvis I måtte have lyst, så ring endelig til menighedsrådsmedlem Jan Koue Larsen på tlf. 22 30 30 11, og meld jer til.

 Høstgudstjenester

Høstgudstjenester i Vetterslev og Høm Kirke

I Vetterslev og Høm Kirke takker vi traditionen tro Gud for høsten ved vores høstgudstjenester på følgende søndage.

Høm Kirke den 18. september kl 10.30 med efterfølgende forfriskning i våbenhuset

Vetterslev Kirke den 16. oktober kl. 10.30 med efterfølgende traktement i Laden.